Представници Центра за социјални рад присуствовали су координационом састанку

Представници Центра за социјални рад Зворник присуствовали су координационом састанку у Бијељини на тему “Имплементација новог Порoдичног закона, са фокусом на примјену у пракси и ријешавање формалних аспеката”.

Састанку су присуствовали и представници Центра за социјални рад наше регије, замјеник Омбудсмана за дјецу Репубилке Српске, преставници “ОСЦЕ-а” и судије Основног суда у Бијељини.