Одржан састанак синдиката ЈУ Центар за социјални рад Зворник и Регионалног синдикалног центра Зворник

Тема састанка је поштовање права запослених која су гарантована колективним уговором. Представљен је рад Савеза синдиката Републике Српске као и Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске.

Чланови синдиката су упознати са бесплатном прваном помоћи коју могу добити у канцеларији регионалне синдикалне организације.