Градоначелник Бојан Ивановић посјетио Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју

У оквиру обиљежавања активности поводом дјечије недеље Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју посјетио је градоначелник града Зворник Бојан Ивановић.

Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине похађа активно 35 корисника који уз васпитно-образовни рад запослених психолога и дефектолога раде на ресоцијализацији како школских тако и редовних животних активности.

Ivan Stevic Direktor JU Centar za socijalni rad Zvornik Bojan Ivanovic Ljiljana toholj centar za socijalni rad