Вијести

ЈУ Центар за социјални рад Зворник

ЈУ Центар за социјални рад Зворник је јавна установа, чије постојање предвиђа закон. Оснивач центра је Скупштина општине Зворник. као највиши орган власти ове локалне заједнице.

Обиљежен Mеђународни дан особа са аутизмом

Данас је у Центру за Дневно збрињавање дјеце и омладине обиљежен међународни дан особа са аутизмом. Радионицу су водили запослени у Дневном центру за дјецу и омладину са сметњама у…

Успјешно одржана едукација за стручне раднике из области хранитељства

У Бијељини је претходних дана одржана едукација за стручне раднике из области хранитељства. Након завршене едукације сви стручни радници који су присуствовали стекли су сертификат о стручном усавршавању о припреми…

Услуге центра

Остваривање права из Закона о социјалној заштити


Социјална заштита је усмјерена на осигурање социјалне сигурности грађана и породица које се стицајем различитих животних околности, налазе у стању социјалне потребе.

Остваривање права из Одлуке о проширеним правима


Нека од права су: помоћ за школовање и оспособљавање дјеце и омладине са сметњама у развоју и омладине без родитељског старања, заштита ученичких станфарда, помоћ у натури.

Савјетодавни рад са породицом


Савјетодавни рад пружају стручни радници Центра за социјални рад. У оквиру савјетовања подразумјева се помоћ у превазилажењу личних, брачних и породичих криза, проблема у партнерским односима и проблема насиља у породици.

Пословни орган старатељства


Ови послови подразумјевају заштиту дјеце, младих и старих који нису у могућности да штите своја права и интересе.

Повјера дјеце и одржавање личних односа родитеља и дјеце


Повјера дјеце подразумјева тимски рад стручних радника Центра за социјални рад и доношење рјешења у најбољем интересу дјетета.

Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју


Ова услуга пружа психолошку помоћ дјеци у периоду адаптације, јачања и оснаживања когнитивних и социо-емоционалних компетенција.